Home

Visopvangbreezand/Den helder vangt tropische zoetwatervissen, krabben, kreeften, garnalen enz. en planten op
Ook kunnen wij de bijbehordene technieken altijd gebruiken.
Als u iets bij ons brengt, bijvoorbeeld een aquarium, dan onderzoeken wij deze eerst helemaal, maken deze helemaal schoon en desinfecteren hem.

Mogelijke defecten zullen indien mogelijk worden gerepareerd of vervangen.

De vissen, krabben enz.  gaan met medicatie etc. (indien noodzakelijk) eerst een paar weken in quarantaine. Dit doen we om er zeker van te zijn dat alles kerngezond is en geen afwijkingen heeft.

Planten worden indien nodig gesnoeid en daarna tijdelijk ondergebracht in een speciale plantenbak met daarvoor geschikte voeding etc.

Decoratie wordt ook goed schoongemaakt, gedesinfecteerd en na inspectie en goedkeuring indien mogenlijk hergebruikt.

Wat nemen wij van u over?

Wij nemen alles aan wat met aquaria te maken heeft zoals; het aquarium zelf, de bijbehorende technieken zoals pompen, filters, planten, decoratie en natuurlijk de bewoners zelf of een van deze zaken.

Dit doen wij geheel gratis zonder nadelige gevolgen voor u. U doet gratis afstand van uw eigendom en wij zorgen dat deze een goed onderkomen krijgen.

U geeft uw spullen en/of vissen e.a. een tweede kans en daar maakt u anderen heel blij mee.

Wij werken zonder winstbejag, waardoor er dus geen kosten in rekening gebracht worden. Het staat u natuurlijk altijd vrij een vrijwillige bijdrage te geven aan onze organisatie.. Hiermee ondersteund u ons in het werk wat wij doen. Dit verplicht u tot niets. Er is ook geen enkele voorwaarden aan verbonden. Het enige wat wij doen is u de zekerheid geven dat er goed voor de dieren en bijbehorende zaken zal worden gezorg, die wij van u mochten ontvangen.

Waar gebeurt er met wij de ingenomen dieren, planten en aquaria e.a.?

Wij proberen deze te plaatsen bij instellingen zoals: bejaardentehuizen, zorginstellingen, kindertehuizen en/of opvangcentra, zorginstellingen voor gehandicapten etc..

Herplaatsing bij particulieren is een grote uitzondering en zal alleen gebeuren als wij ervan overtuigd zijn dat met name de dieren niet misbruikt als o.a. levend voer e.a..

Daarom gaan wij later ook nog eens controleren naar het wel een weer van alles wat wij herplaatsen.

 

U kunt altijd bij ons terecht met vragen aangaande die inrichting van een aquarium en de verzorging ervan. Ook deze service is geheel gratis. Ook kunt u gebruik maken van het forum om met andere aquarianen van gedachte te wisselen en ervaringen uit te wisselen. U kunt daar elkaar helpen.